Welke notariskosten dien ik als koper te betalen?

Naast het ereloon van de notaris komen er nog heel wat extra kosten kijken bij de aankoop van een woning. Wij lijsten ze graag even voor je op!

Ik koop een woning: hoeveel notariskosten dien ik te betalen?

 

Registratierechten
 
Als koper moet je op iedere aankoop van onroerend goed (grond, woning, garagebox, … ) verkooprechten of registratierechten betalen, tenzij deze valt onder het BTW-stelsel. In het Vlaams gewest betreft dit een bedrag van 10% registratierechten op de aankoopprijs. In geval van klein beschrijf is dit 5%.

Bij het verlijden van de notariële akte wordt dit bedrag gestort aan de notaris, deze zal dit doorstorten naar de bevoegde overheidsinstantie.
 
 
Ereloon notaris

De tarieven voor het opmaken van een authentieke akte zijn omschreven in een Koninklijk Besluit. De percentages zijn  vastgesteld volgens een degressieve schaal. Het percentage zal dus afnemen bij een hogere aankoopprijs.

Berekeningsschijven:
 • eerste schijf tot 7.500 EUR: 4,56 %
 • schijf van 7.500 EUR tot 17.500 EUR: 2,85%
 • schijf van 17.500 EUR tot 30.000 EUR: 2,28%
 • schijf van 30.000 EUR tot 45.495 EUR: 1,71%
 • schijf van 45.495 EUR tot 64.095 EUR: 1,14%
 • schijf van 64.095 EUR tot 250.095 EUR: 0,57%
 • schijf hoger dan 250.095 EUR: 0,057%
 •  
 Voorbeeld
 
Koop je een woning met een aankoopprijs van 200.000 EUR, dan wordt het ereloon als volgt berekend
 • 4,56 % op schijf tot 7.500 EUR                                                         = 342,00 EUR
 • 2,85% op schijf van 7.500 EUR tot 17.500 EUR                              = 285,00 EUR
 • 2,28% op schijf van 17.500 EUR tot 30.000 EUR                            = 285,00 EUR
 • 1,71% op schijf van 30.000 EUR tot 45.495 EUR                            = 264,96 EUR   
 • 1,14% op schijf van 45.495 EUR tot 64.095 EUR                            = 212,04 EUR
 • schijf van 64.095 EUR tot 200.000 EUR: 0,57%                              = 774,66 EUR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                             = 1.878,66 EUR

 
Hierop dient tevens 21% BTW betaald te worden die door de notaris rechtstreeks moet worden overgemaakt aan de federale overheid.
 
 
Aktekosten
 
De notaris dient voor elke aankoopakte enkele noodzakelijke opzoekingen te doen, alsook verplichte documenten  op te vragen zoals het hypothecair getuigschrift, fiscale opzoekingen, enz. Hieraan zijn kosten verbonden die worden doorgerekend aan de koper.

Dit bedrag is niet wettelijk vastgesteld en is dus afhankelijk van notaris tot notaris. Ook de regio en de complexiteit van het dossier bepalen mede de tarifering.
 

Kosten overschrijving

De akte dient tegenstelbaar gemaakt te worden aan derden door een overschrijving op het hypotheekkantoor. De notaris dient deze aan te leveren aan het hypotheekkantoor. Hiervoor dien je rekening te houden met +/- 15 EUR per pagina.
 

Kredietkosten

Bij het afsluiten van je hypothecair krediet voor de aankoop van je woning, dien je 1% registratierechten te betalen op de totale som waarvoor een hypotheek genomen wordt. Daarnaast dienen de hypotheekrechten ook vereffend te worden.
Tevens is er een recht van geschriften verschuldigd van 50 EUR.

De notaris rekent een ereloon aan voor het verlijden van de akte. Dit is wettelijk vastgesteld en varieert naargelang het kredietbedrag. Ook zal de notaris aktekosten rekenen.

Hoeveel kosten zal je in totaal moeten betalen op de aankoop van je woning? Bereken dit alvast indicatief via deze rekenmodule (www.notaris.be)
 

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.
Dit artikel werd geschreven door:

Mara Peeters

Erkend vastgoedmakelaar
0485/68.38.73
mara.peeters@vastigo.be
“ De dromen van mensen realiseren, dat is waar ik elke dag opnieuw met veel enthousiasme en passie voor ga. „