Welke documenten zijn verplicht bij de verkoop van een woning?

Je dient als verkoper heel wat belangrijke documenten en attesten te overhandigen aan de koper. Best is om deze reeds bij het begin van het verkooptraject in je bezit te hebben.

Verplichte documenten

 
Energieprestatiecertificaat - EPC

Het energieprestatiecertificaat, ook wel EPC genoemd, geeft aan hoe energiezuinig jouw woning is. Daarnaast staat er in vermeld welke maatregelen je kan nemen om de energieprestaties van de woning te verbeteren.
 
De inhoud ervan is louter informatief, doch moet dit attest bij de verkoop van een woning verplicht aan de koper worden meegedeeld.  Dit moet eveneens steeds in de publiciteit vermeld worden.
 
Een EPC dient steeds opgemaakt te worden door een erkend energiedeskundige en is 10 jaar geldig.
 

Elektrische keuring

Een elektrische keuring is een verslag dat de staat van de elektrische installaties in je woning in beeld brengt. Dit attest dient verplicht aanwezig te zijn ten laatste bij het verlijden van de notariële akte. Dit informeert de koper over eventuele inbreuken van de elektrische installatie. Na de verkoop heeft de koper 18 maanden tijd om deze inbreuken te herstellen en de installatie te laten herkeuren.
 
Het keuringsattest dient opgemaakt te worden door een erkend keuringsorganisme.  Het is 25 jaar geldig, op voorwaarde dat er gedurende deze periode geen fundamentele ingrepen aan de elektrische installatie plaatsvinden.
 

Postinterventiedossier - PID

Een postinterventiedossier, ook wel PID genoemd, is een geheel van documenten en informatie dat aan de koper alle technische info van de woning verschaft . In het dossier zitten bv. de vergunde plannen, detailplannen van de nutsvoorzieningen (elektriciteit, verwarming, leidingen, … ), het lastenboek, aankoopfacturen en onderhoudsinstructies van oa. keukentoestellen,…
 
Het PID, dat wordt opgemaakt door een architect of veiligheidscoördinator, moet verplicht aanwezig zijn bij de verkoop indien de woning gebouwd of verbouwd is na 01.05.2001.
 

Kadastraal uittreksel en kadastraal plan

Bij de Administratie opmetingen en waarderingen (in de volksmond ook wel het Kadaster genoemd) dien je een kadastraal uittreksel en plan van je woning op te vragen.
 
Op het uittreksel vind je terug onder welk uniek perceelnummer de overheid jouw perceel grond gecatalogeerd heeft in haar databank. Ook het kadastraal inkomen, het bouwjaar, en de perceeloppervlakte staan er op vermeld. Afhankelijk van de waarde van het kadastraal inkomen kan jouw woning mogelijks onder klein beschrijf verkocht worden.
 
Het kadastraal plan is een geografische voorstelling van de grenzen van je perceel, waarbij de constructies die werden opgericht op het perceel eveneens zijn opgenomen.
 
 
Bodemattest

Een bodemattest informeert de koper over de bodemkwaliteit van het perceel grond. Dit attest is verplicht bij elke verkoop en moet ten laatste beschikbaar zijn voor de koper bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst.
 
Dit attest kan je als verkoper aanvragen in Vlaanderen bij OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

 
Stedenbouwkundige inlichtingen

De stedenbouwkundige inlichtingen, ook wel stedenbouwkundig uittreksel genoemd, worden afgeleverd door de stad of gemeente waarin je te verkopen woning gelegen is. In deze inlichtingen worden zowel gewestelijke, provinciale als gemeentelijke voorschriften die van toepassing zijn voor jouw pand opgesomd. Alle stedenbouwkundige vergunningen, vastgestelde bouwovertredingen en of er een verkavelingsvergunning is staan vermeld in dit uittreksel. 
 
Dit document is louter informatief maar dient verplicht aanwezig te zijn ten laatste bij het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst.
Klaar om te verkopen?

Bovenstaande documenten en attesten zijn verplicht. Daarnaast zijn er nog heel wat facultatieve attesten met betrekking tot je woning die eveneens van belang kunnen zijn voor de koper zoals het attest van je stookolietank, attest van je centrale verwarming, … Er zijn ook enkele wettelijke informatieverplichtingen die dienen vermeld te worden in de publiciteit zoals de watertoets, voorkooprechten, …

Hier helpen we je graag mee verder!
 
 
De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.
Dit artikel werd geschreven door:

Mara Peeters

Erkend vastgoedmakelaar
0485/68.38.73
mara.peeters@vastigo.be
“ De dromen van mensen realiseren, dat is waar ik elke dag opnieuw met veel enthousiasme en passie voor ga. „