Op welke premies heb ik recht bij de aankoop van een woning?

De overheid wenst zoveel mogelijk mensen de kans te geven een eigen woning te kunnen bouwen en verbouwen. Ontdek de tegemoetkomingen en premies.

Zowel bestaande panden als nieuwbouwwoningen kunnen genieten van premies. 

 

Het doel is om zoveel mogelijk energiebesparende investeringen uit te voeren aan de woning. Zo kan je genieten van premies voor het installeren van een zonneboiler, het isoleren van het dak, het isoleren van de vloer, enz. De tussenkomsten zijn afhankelijk van de gewesten, provincies, gemeenten, enz. Via de netbeheerder kan je in sommige gevallen ook een premie genieten.

 

Energielenining

De energielening dient om energiebesparende investeringen te financieren. U kan met deze lening een maximumbedrag van € 10.000 lenen. Dit bedrag dient u terug te betalen over een periode van 5 jaar aan een lage interest (0% - 2%). U dient zich voor een dergelijk lening te wenden tot de Lokale Entiteit in uw gemeente. Meer informatie over deze lenig kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.

 

Geldt dit ook voor nieuwbouw?

U kan ook voor nieuwbouwwoningen premies genieten. Voor bouwaanvragen vanaf 2016 ontvangt u bij een E-peil van maximum E30 een korting van 50% op de onroerende voorheffing voor een periode van 5 jaar. Indien je E-peil E20 is of lager krijgt u een korting van 100% op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar.

Welke premies zijn voor jou mogelijk? Neem een kijkje op www.premiezoeker.be of www.energiesparen.be .

 

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Dit artikel werd geschreven door:

Mara Peeters

Erkend vastgoedmakelaar
0485/68.38.73
mara.peeters@vastigo.be
“ De dromen van mensen realiseren, dat is waar ik elke dag opnieuw met veel enthousiasme en passie voor ga. „