Je droomwoning gevonden? Tijd voor een bod!

Een bod is bindend en dient dan ook zorgvuldig en met de nodige voorzichtigheid uitgebracht te worden. Met welke factoren dien je rekening te houden?

Een bod is bindend. Je kan nadien niet zomaar terugkrabbelen.

 

Indien je een bod doet als kandidaat-koper, ben je gebonden aan dit voorstel.  Wanneer de verkoper hiermee akkoord gaat, is de verkoop tot stand gekomen. Er is nl. een akkoord tussen de partijen over het goed en de prijs.

Indien de verkoper het bod niet aanvaardt en een tegenbod doet, komt het oorspronkelijke bod te vervallen en ligt de bal terug in het kamp van de kandidaat-koper. De verkoper is gebonden aan zijn tegenbod.

 

Ken je financiële mogelijkheden

Vooraleer je een bod uitbrengt op een woning, maak je best een afspraak met je financiële instelling. Zij kunnen je correct informeren over welk bod voor jou haalbaar is en welke financiële constructie het meest interessant is voor jouw persoonlijke situatie.

 

Neem kennis van de officiële documenten

Informeer je over alle aspecten van de woning. Neem de verplichte documenten zoals het EPC, de elektrische keuring, de stedenbouwkundige inlichtingen, het bodemattest, … grondig door.
Eens je bod aanvaard wordt, is de koop immers tot stand gekomen.

 

Beperk je bod in de tijd

Laat de verkoper je niet aan het lijntje houden.  Beperk je bod in de tijd door een vervaldatum in je bod op te nemen. Indien je geen geldigheidsduur bepaalt, is het bod in principe van onbepaalde duur.

 

Doe je bod schriftelijk

Om discussies uit de weg te gaan, raden wij aan om een bod steeds schriftelijk uit te brengen.
Volgende elementen moeten duidelijk en ondubbelzinnig geformuleerd worden:

  • de prijs (zowel in cijfers als in letters)
  • het goed (adres van de woning + eventueel overname van roerende goederen vb. verlichtingsarmaturen)
  • geldigheidsduur van het bod
  • bepaalde modaliteiten (vb. opschortende voorwaarde van verkrijgen van een lening)

 

Wat als de kandidaat-koper afhaakt?

Indien het bod aanvaard werd en er een koop ontstaan is, kan de verkoper een schadevergoeding eisen indien de kandidaat-koper het onroerend goed toch niet wenst aan te kopen. Als vastgoedmakelaar zorgen wij ervoor dat er een schadevergoeding wordt bedongen in de aankoopbelofte. Indien dit niet schriftelijk werd vastgelegd, zal de verkoper de werkelijk geleden schade moeten kunnen aantonen.

Het belang van een schriftelijk bod waarbij de modaliteiten correct werden omschreven is dus van groot belang.

 

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Dit artikel werd geschreven door:

Mara Peeters

Erkend vastgoedmakelaar
0485/68.38.73
mara.peeters@vastigo.be
“ De dromen van mensen realiseren, dat is waar ik elke dag opnieuw met veel enthousiasme en passie voor ga. „