De energiedoelstellingen voor de Vlaamse woningen tegen 2050!

De Vlaamse regering stelt hoge ambities om zuiniger om te springen met energie in ons dagelijks leven. Daarom lanceerde ze het Renovatiepact.

Wat is de doelstelling van het Renovatiepact?

Tegen 2050 wenst de Vlaamse regering dat elk huis en elk appartement even energiezuinig is als een energetische nieuwbouwwoning van 2017.

Om hiertoe te komen worden diverse tools aangeleverd die moeten leiden tot meer en grondigere renovaties. Eén van die instrumenten is het vernieuwde EPC, nl. het EPC+.

Wat houdt de EPC+ - score in?

Op deze vernieuwde EPC 's staat een energielabel voor de woning. Dit geeft een schatting weer van het energieverbruik van de woning.  Dit gaat van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Zo ziet u in hoeverre de woning reeds voldoet aan de  energiedoelstellingen tegen 2050. 

De opmaak van het EPC+ dient te gebeuren door een energiedeskundige. Deze baseert zich op de vaststellingen tijdens een bezoek aan je woning en op eventuele bewijsstukken erkend door de Vlaamse Overheid.

Naast het energielabel dat wordt toegekend op het EPC+ - attest, worden er ook energiebesparende aanbevelingen opgenomen in combinatie met een kostenraming  voor de aangeraden renovatiewerken.

Indien je je woning te koop of te huur aanbiedt, dient deze score ook steeds vermeld te worden in de publicaties. Een goed label is dan ook prima reclame voor je woning!

Zowel voor eigenaars, als potentiële kopers biedt het realiseren van deze aanbevelingen opgenomen in het EPC+ heel wat voordelen, nl.:

  • Je energiefactuur daalt
  • Je geniet van meer comfort
  • Je draagt bij tot een beter milieu
  • Je wordt financieel ondersteund door de overheid
  • Je woning stijgt in waarde

Heb je nog een geldig EPC (van voor 1 januari 2019), dan ben je niet verplicht om een nieuw EPC te laten opmaken als je je woning te koop of te huur stelt. Indien je intussen renovatiewerken liet uitvoeren, zal je op een nieuw EPC wel een betere score krijgen.

Onthoud dat potentiële kopers en huurders de verschillende energiescores snel en makkelijk kunnen vergelijken. Een goede score zal de verkoop of verhuur van je woning positief beïnvloeden!

Dit artikel werd geschreven door:

Mara Peeters

Erkend vastgoedmakelaar
0485/68.38.73
mara.peeters@vastigo.be
“ De dromen van mensen realiseren, dat is waar ik elke dag opnieuw met veel enthousiasme en passie voor ga. „