Hoe duurzaam is uw woning gelegen? Ontdek dit met de Mobiscore!

Hoe goed zijn het openbaar vervoer, winkels, scholen, ontspanningsmogelijkheden en gezondheidszorg te voet of met de fiets bereikbaar? Check de Mobiscore.

Wat is de Mobiscore?

De Mobiscore is een maat voor hoe duurzaam uw woning gelegen is. Hoe goed zijn het openbaar vervoer, scholen, ontspanningsmogelijkheden, winkels en gezondheidszorg te voet of met de fiets bereikbaar vanuit je woonplaats? Hoe hoger de Mobiscore op de schaal van 1 tot 10, hoe lager de mobiliteits- en milieu-impact.

Hoe wordt de Mobiscore berekend?

De Mobiscore is gebaseerd op een berekening van de milieu-impact van mogelijke verplaatsingen die je vanuit een specifieke locatie zou maken. Voorzieningen die op wandel- of fietsafstand zijn gesitueerd, zorgen voor een kleinere milieu-impact dan voorzieningen verder weg. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van openbaar vervoerhaltes in de buurt van de locatie. Deze zorgen voor een duurzamer verplaatsingspatroon naar veder gelegen bestemmingen.

Naast de globale Mobiscore op 10 krijgt elk afzonderlijk thema een deelscore. De deelscores worden vertaald in 5 categorieën, nl. ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘matig’, ‘slecht’ en ‘zeer slecht’. Je krijgt een beoordeling voor 5 thema’s: openbaar vervoer, onderwijs, winkels en diensten (zoals horeca, een bank of een postkantoor), ontspanning, sport en cultuur, gezondheid en zorg (zoals een dokter, kinderopvang of een woonzorginstelling).

De Mobiscore kan voor elke woning berekend worden via de website www.mobiscore.be.

Dit artikel werd geschreven door:

Mara Peeters

Erkend vastgoedmakelaar
0485/68.38.73
mara.peeters@vastigo.be
“ De dromen van mensen realiseren, dat is waar ik elke dag opnieuw met veel enthousiasme en passie voor ga. „